logo

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Aleš Gnida, advokátPo úspěšném zakončení studia na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně působil osm let jako právník a vedoucí právního oddělení v Okresní nemocnici Vsetín a posléze v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Následně působil jako právník a vedoucí právního oddělení města Vsetína. U těchto subjektů načerpal bohaté praktické zkušenosti zejména v oblasti zdravotnického, občanského a pracovního práva a také práva územních samosprávných celků včetně oblasti veřejných zakázek.

Tyto zkušenosti dále rozvíjel v advokátní kanceláři JUDr. Lubomíra Gajduška a advokátní kanceláři JUDr. Zdeňky Pechancové, kde se připravil i na advokátní zkoušky.

S ohledem na dosavadní praxi se zaměřuje především na právo územních samosprávných celků (obce, města, kraje) včetně veřejných zakázek, právo občanské, pracovní a zdravotnické, právo obchodní a právo rodinné.