logo

 

 

Ceny

 

Vzhledem ke specifické povaze právních služeb se cena za právní službu stanovuje individuálně, a to zejména s ohledem na složitost, náročnost, předpokládanou rozsáhlost a případné specifické potřeby a požadavky klienta. Proto se cena stanovuje dohodou mezi advokátem a klientem. Odměna může být stanovena jako:
 

ČASOVÁ
tedy násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin skutečně vynaloženého času na dané věci,

     
  PEVNÁ
odměna stanovená pevnou částkou bez ohledu na čas advokátem strávený na kauze
     
  ZA JEDEN ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY
odměna stanovena jako násobek počtu provedených úkonů právní služby ve smyslu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., a odměně za jeden úkon právní služby.   
K odměně za právní službu je pak nutné připočítat též případné náhrady (cestovní náhrady, náhrady za skutečně vynaložené náklady např. na znalecké posudky, poštovné, atd.) a DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.