logo

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Mgr. Aleše GnidyAdvokátní kancelář, která Vám poskytne komplexní právní služby zejména v oblasti práva občanského, pracovního, správního a zdravotnického, oblasti práva územních samosprávných celků a veřejných zakázek.

Právní službu a vztah ke klientovi zakládám na vzájemné důvěře, diskrétnosti a respektu k individuálním potřebám každého klienta. Nabízím právní služby postavené na odborných znalostech a získaných praktických zkušenostech pro:    jednotky územní samosprávy a jimi zřízené a založené organizace a korporace,
    pro obchodní korporace i samostatné podnikatele,
    pro fyzické osoby.